Love so v novem domu preimenovali v Inja… Kako se ima pa je razvidno že iz fotografij, preko katerih nas pozdravlja

Love e’ stata ribatezzata in Inja dopo l’affido… Come si trova nella sua nuova casa si puo’ vedere benissimo dalle foto che ci manda per salutarci