V obdobju med 21. junijem in 31. decembrom 2021 združimo moči in pomagajmo zavetiščem in zapuščenim živalim širom Slovenije. Vse slovenske regije vabimo, da se aktivno pridružijo akciji v kateri z vsakim nakupom označenih Hill’s Science Plan izdelkov finančno pomagate zavetiščem. Z vsakim nakupom Hill’s Science Plan pakiranja, označenega z nalepko “Skupaj za zavetišča” bo podjetje Vetline d.o.o. podarilo znesek, ki je naveden na nalepki. Z nakupom manjših označenih pakiranj podarite 0,50€, z nakupom večjih pakiranj pa 1,00€ izbranemu zavetišču v vaši regiji. Vnaprej se iz srca zahvaljujemo podjetju Vetline d.o.o. in vsem vam, ki nam boste pomagali tudi na takšen način.

Nel periodo tra il 21 giugno e il 31 dicembre 2021, uniremo le forze e aiuteremo i rifugi e gli animali abbandonati in tutta la Slovenia. Invitiamo tutte le regioni slovene a partecipare nella campagna in cui aiutate finanziariamente i rifugi con ogni acquisto di prodotti contrassegnati Hill’s Science Plan. Con ogni acquisto del cibo con l’etichetta “Skupaj za zavetišča”, l’azienda Vetline d.o.o. donera l’importo indicato in etichetta. Acquistando i pacchetti più piccoli donerete 0,50€, acquistando pacchetti più grandi invece 1,00€ ai rifugi selezionati nella vostra regione. Ringraziamo di cuore l’azienda Vetline e tutti voi che ci aiuterete anche in questo modo.