V petek, 13. januarja, nas je posvojiteljica opozorila, da je v Elerjih prišlo do usodne zastrupitve njene mucke in naše bivše varovanke. Težko trdimo, da gre za namerno zastrupitev, a dodatna previdnost lastnikov muck in psičkov na tem območju ne bo odveč. Imejte vaše varovance pod nadzorom in vsako morebitno namerno zastrupitev takoj sporočite na številko 113. Hvala!

Venerdì 13 gennaio, ci ha avvertito una delle nostre adottanti che la sua gattina è stata avvelenata a Elerji. È difficile dire che si tratti di un avvelenamento intenzionale, ma suggeriamo di prestare particolare attenzione in quell’area. Tenete sotto controllo vostri cuccioli e segnate immediatamente qualsiasi avvelenamento intenzionale alla polizia (113). Grazie!