V ponedeljek, 10. aprila, sta se dijakinji Una Stojković in Jasna Suljić, v spremstvu učiteljice italijanščine Ane Piciga, odpravili v Obalno zavetišče, v katerem sta v imenu vseh dijakov Gimnazije Koper predali zbrano hrano, igračke in oddeje, ki so jih dijaki pridno prinašali v času zbiralne akcije v minulem mesecu. Dekleti in učiteljica so opravile še eno prijetno delo, in sicer sprehod s psički, ki trenutno domujejo v zavetišču in čakajo na primerne posvojitelje.

Gimnaziji Koper in vsem posameznikom, ki so sodelovali pri zbiralni akciji, se iskreno zahvaljujemo za dobirane predmete, ki bodo izboljšali bivanje oskrbovanih živali.

Lunedi’, 10. aprile, ci hanno visitato Una Stojković e Jasna Suljić, accompagnate dall’insegnante di italiano Ana Piciga, in rappresentanza del Ginnasio di Capodistria che nell’ultimo mese ha promosso un’azione di raccolta di cibo, giocattoli e coperte per gli animali del Rifugio del Litorale. Le tre hanno approfittato dell’occasione per passeggiare i cani in cerca di casa.

Ringraziamo di cuore il Ginnasio di Capodistria e tutti gli alunni e insegnanti per le loro donazioni che aiuteranno a migliorare la qualita’ di vita degli animaletti accuditi nel Rifugio del Litorale.