Se še spomnite Bee? Najdena je bila v Popetrah in sprejeta v Obalno zavetišče. Nov dom je našla v Devinu. Bea se nam je oglasila s svojih potepanj in pravi, da je zelo srečna in da se ima s svojo družino lepo.

Vi ricordate di Bea? Bea è stata trovata a Popetre e accolta nel Rifugio del Litorale. Bea è stata adottata e ha trovato casa a Duino. Bea manda tanti bei saluti e ci fa sapere, che è molto felice e si trova benissimo con la sua nuova famiglia.