V prazničnem decembru so Obalno zavetišče obdarili tudi učenci Osnovne šole Sveti Anton, ki so oskrbovane živalice razveselili z veliko lepimi darili, s katerimi so prispevali k izboljšanju kakovosti njihovega življenja v zavetišču.

Nel dicembre festivo anche gli alunni della Scuola elementare Sveti Anton hanno visitato il Rifugio del Litorale e portato tanti doni ai nostri amici a quattro zampe. Ringraziamo di cuore.

Donacija OŠ Sv. Anton
Donacija OŠ Sv. Anton