Mimi je zapustila Obalno zavetišče in odtačkala v nov dom. Odslej bo živela s svojo novo družino v Ajdovščini. Ciao Mimi!

La piccola Mimi ha lasciato il Rifugio del Litorale per andare a vivere con la sua nuova famiglia a Ajdovščina. Ciao Mimi!