Prostovoljci Zavoda Trajnostni park Istra že več mesecev obiskujejo Obalno zavetišče in namenjajo veliko delovnih ur in pozornosti, zato da bi prispevali k izboljšanju pogojev oskrbe živali v zavetišču. Včeraj so prostovoljci, poleg sprehajanja psov in druženja z muckami, uredili in počistili vse kanale za odvodnjavanje, kot del rednega vzdrževanja objekta Obalnega zavetišča. Zahvaljujemo se prostovoljcem, ki ves čas spremljajo in podpirajo dejavnost zavetišča.

I volontari dell’Istituto Parco sostenibile Istria visitano regolarmente il Rifugio del Litorale gia’ da molti mesi e spendono moltissime ore nell’aiutarci a migliorare la qualita’ di vita degli animaletti accuditi nel rifugio. Ieri i volontari hanno pulito tutti i canali di drenaggio e contribuito alla manutenzione ordinaria del rifugio. Ovviamente non hanno potuto non passeggiare i cagnolini e giocare con i gattini accuditi in cerca di casa. Grazie di cuore ai volontari che sostengono regolarmente le attivita’ del Rifugio del Litorale!