Podjetje Spar Slovenija je izpeljalo veliko donatorsko akcijo, v okviru katere so zbirali donatorska sredstva za kar osem slovenskim zavetišč iz petih različnih regij. Sredstva so namenili iz dela prodaje albumov za sličice in tako zbrali neverjetnih 10.000 evrov. V prejšnjem tednu smo tudi mi prejeli svoj delež izmed kar dveh ton hrane in priboljškov. Pred koprsko poslovalnico se je zaposlenim “osebno” zahvalila tudi naša Miša.

L’azienda Spar Slovenija ha condotto una vasta campagna di donazioni, nell’ambito della quale ha raccolto i fondi dei donatori per ben otto rifugi sloveni di cinque diverse regioni. I fondi sono stati stanziati da una parte dei proventi della vendita di album per la raccolta di figurine, destinando allo scopo ben 10.0 00 euro. La scorsa settimana, anche noi abbiamo ricevuto la nostra parte, e precisamente due tonnellate di cibo e spuntini. Di fronte alla filiale di Capodistria, anche la nostra Miša ha ringraziato i dipendenti “personalmente”.