Sporočamo, da bodo psički, ki so jih policisti zasegli v Hrvatinih, na voljo za posvojitev od meseca decembra dalje. Inšpekcija je izdala odločbo, ki je lastniku psičke trajno odvzela in jih predala v naše zavetišče. Psički do zdaj niso imeli večjih zdravstvenih težav, imajo apetit in so precej razigrani. Pred njihovo oddajo bomo izdali posebna navodila in poskrbeli za ustrezen protokol. Ob tej priložnosti se vsem, ki vam v zadnjih dneh nismo uspeli odgovoriti na klice in sporočila opravičujemo in prosimo za razumevanje. Hvala!

Vi informiamo che i cuccioli sequestrati dalla polizia a Crevatini, saranno disponibili per l’adozione nel mese di dicembre. L’ispettorato ha emesso una delibera che ha sottratto definitivamente i cuccioli al proprietario e li ha consegnato al nostro rifugio. I cuccioli finora non hanno avuto grossi problemi di salute, si nutrono bene e sono al quanto vivaci. Prima delle adozioni provvederemo a fornire tutte le informazioni e adotteremo un protocollo speciale. Cogliamo questa occasione per scusarci con tutti voi che non avete ricevuto risposte alle chiamate e ai messaggi. Vi ringraziamo della vostra comprensione.