Na podlagi potrditve in sprejema cenika s strani Sveta zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu na 2. redni seji dne, 7.9.2021, Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l. kot izvajalka javne službe na področju zaščite zapuščenih živali in upravljavka zavetišča za območje Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran objavlja cenik storitev zavetišča kot sledi v nadaljevanju. Cene veljajo od dne, 8. 9. 2021, dalje.

Preglej cenik zavetišča