Predstavitev

Domov / Zavetišče / Predstavitev

Obalno zavetišče za živali se nahaja v Dvorih pri Sv. Antonu, na lepo urejenem območju, ki je le nekaj kilometrov oddaljeno od Kopra in hkrati v osrčju istrskega zaledja, v objemu gozdov.

Živali, ki so sprejete v Obalnem zavetišču, so veterinarsko pregledane in pod stalnim veterinarskim nadzorom, kar jim zagotovlja najbolj kakovostno oskrbo med začasnim domovanjem.

Obalno zavetišče je odprtega tipa, kar pomeni, da so obiskovalci, posvojitelji in sprehajalci dobrodošli v času obiskov.

Obalno zavetišče je sodobno opremljena struktura, ki jo sestavljajo velika ograjena sprehajališča, ogromne zelene površine ter objekti z dobro izoliranimi boksi za živali, izolatoriji, ločenimi prostori za živali v karanteni, pralnico za živali, ambulatnimi prostori, sprejemno pisarno, skladiščem in sanitarijami.

Izvajalec javne službe na področju zaščite živali in upravitelj Obalnega zavetišča je Javno podjetje Marjetica Koper. V okviru javne službe se zagotavlja sprejem prijav o zapuščenih živalih, veterinarska pomoč zapuščenim živalim, ulov, prevoz in namestitev ter oskrba zapuščenih živali v zavetišču, skrb za iskanje skrbnikov teh živali ter oddajo novim lastnikom in skrb za ažurno vodenje registra psov. Zagotavlja se tudi veterinarsko – sanitarni red v zavetišču in vodenje zbirk podatkov v obsegu in na način, ki je določen s pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

Območje izvajanja javne službe obsega območje Mestne občine Koper, Občine Ankaran, Občine Izola in Občine Piran.

Obalno zavetišče za živali
Dvori 25
6276 Pobegi

Upravitelj / Gestito da: Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l.
Telefon / Telefono: 05 66 33 766
E-posta / Indirizzo posta elettronica: zavetisce@marjeticakoper.si

Vodja zavetišča / Responsabile: Elen Pejić, dr. vet. med.

URADNE URE* (za posvojitve, po dogovoru) / ORARIO D’UFFICIO* (per le adozioni, su appuntamento):

Ponedeljek in sreda, od 12. do 16. ure
Lunedi e mercoledi, dalle ore 12 alle ore 16

Torek, četrtek, petek in sobota, od 10. do 14. ure
Martedi, giovedi, venerdi e sabato, dalle ore 10 alle ore 14

Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.
Domenica e i giorni festivi non ci sono orari d’ufficio.

*Uradne ure zavetišča so namenjene vsem vašim vprašanjem o posvojitvah, ogledih, sprehodih, izlovih, kastracijah in steriliziacijah prostoživečih mačk in ostalih splošnih zadevah. Ob predviedenem obisku zavetišča v času uradnih ur je obvezna predhodna najava prek telefonske številke 05 66 33 766. V času, ko ni uradnih ur, je dežurna telefonska številka 080 88 49 namenjena izključno za nujne intervencije (izgubljeni ali poškodovani psi in mačke).

*Gli orari d’ufficio del rifugio sono dedicati a tutte le vostre domande su adozioni, visite, passeggiate, castrazioni e sterilizzazioni di gatti selvatici e altre questioni generali. Prima di visitare il rifugio durante l’orario di ufficio e obbligatorio chiamarci in anticipo al numero +386 5 66 33 766. In assenza di orario d’ufficio il nostro numero è dedicato esclusivamente agli interventi d’emergenza (cani o gatti smarriti o feriti).

DEŽURNA IN INTERVENCIJSKA ŠTEVILKA: 05 66 33 766

NUMERO D’INTERVENTO: +386 5 66 33 766

24 ur na dan

24 ore al giorno

 

SPREHAJANJE PSOV POTEKA SAMO OB PREDHODNI NAJAVI PREK TELEFONSKE ŠTEVILKE 05 66 33 766!

LE PASSEGGIATE CON I CANI SONO POSSIBILI SOLO DOPO LA CHIAMATA AL NUMERO +386 5 66 33 766 E L’ACCORDO PER L’APPUNTAMENTO!