Predstavitev

Domov / Zavetišče / Predstavitev

Obalno zavetišče za živali se nahaja v Dvorih pri Sv. Antonu, na lepo urejenem območju, ki je le nekaj kilometrov oddaljeno od Kopra in hkrati v osrčju istrskega zaledja, v objemu gozdov.

Živali, ki so sprejete v Obalnem zavetišču, so veterinarsko pregledane in pod stalnim veterinarskim nadzorom, kar jim zagotovlja najbolj kakovostno oskrbo med začasnim domovanjem.

Obalno zavetišče je odprtega tipa, kar pomeni, da so obiskovalci, posvojitelji in sprehajalci dobrodošli v času obiskov.

Obalno zavetišče je sodobno opremljena struktura, ki jo sestavljajo velika ograjena sprehajališča, ogromne zelene površine ter objekti z dobro izoliranimi boksi za živali, izolatoriji, ločenimi prostori za živali v karanteni, pralnico za živali, ambulatnimi prostori, sprejemno pisarno, skladiščem in sanitarijami.

Izvajalec javne službe na področju zaščite živali in upravitelj Obalnega zavetišča je Javno podjetje Marjetica Koper. V okviru javne službe se zagotavlja sprejem prijav o zapuščenih živalih, veterinarska pomoč zapuščenim živalim, ulov, prevoz in namestitev ter oskrba zapuščenih živali v zavetišču, skrb za iskanje skrbnikov teh živali ter oddajo novim lastnikom in skrb za ažurno vodenje registra psov. Zagotavlja se tudi veterinarsko – sanitarni red v zavetišču in vodenje zbirk podatkov v obsegu in na način, ki je določen s pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

Območje izvajanja javne službe obsega območje Mestne občine Koper, Občine Ankaran, Občine Izola in Občine Piran.

Obalno zavetišče za živali
Dvori 25
6276 Pobegi

Upravitelj / Gestito da: Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l.
Telefon / Telefono: 080 88 49
E-posta / Indirizzo posta elettronica: zavetisce@marjeticakoper.si

Vodja zavetišča / Responsabile: Elen Pejić, dr. vet. med.

URNIK ZA OBISKOVALCE IN SPREHAJALCE PSOV / ORARIO PER I VISITATORI E I PASSEGGIATORI DEI CANI:

Vsak dan / Tutti i giorni

Od 8. do 16. ure
Dalle ore 8 alle ore 16

SPREHAJANJE PSOV POTEKA SAMO OB PREDHODNI NAJAVI PREK TELEFONSKE ŠTEVILKE 080 88 49 ali 031 771 551!

LE PASSEGGIATE CON I CANI SONO POSSIBILI SOLO DOPO LA CHIAMATA AL NUMERO +386 31 771 551 E L’ACCORDO PER L’APPUNTAMENTO!

URADNE URE (za posvojitve, po dogovoru) / ORARIO D’UFFICIO (per le adozioni, su appuntamento):

Od ponedeljka do petka, od 10. do 14.ure
Da lunedi a venerdi, dalle ore 10 alle ore 14

Ob vikendih in praznikih ni uradnih ur.
Sabato, domenica e i giorni festivi non ci sono orari d’ufficio.

DEŽURSTVO NA BREZPLAČNI ŠTEVILKI / NUMERO VERDE : 080 88 49

INTERVENCIJSKA ŠTEVILKA / NUMERO D’INTERVENTO + 386 31 771 551

24 ur na dan

24 ore al giorno